Privatlivspolitik

Vores webstedsadresse er: https://bgbeton.dk/

1.    INFORMATION OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Din datasikkerhed er vigtig for os, og vi vægter derfor højt, at dine personoplysninger håndteres på en ansvarlig måde. Nedenfor kan du læse, hvordan BG BETON A/S (herefter ”BG BETON”, “vi”, “os” eller “vores”) behandler personoplysninger om dig, når vi agerer som dataansvarlig. Du kan også læse om, hvilke rettigheder du har i forbindelse med vores behandling.

2.    BG BETONS ROLLE SOM DATAANSVARLIGE

I forbindelse med driften af vores virksomhed behandler vi en række personoplysninger. Det gør vi, for at vi kan servicere dig bedst muligt. Vi indsamler og behandler hovedsageligt almindelige (ikke-følsomme) personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte BG BETON her:

BG BETON A/S
Fabrikvej 12, 1. sal
8800 Viborg
CVR: 33 88 51 99

Kontaktperson:
Mikael Nielsen, Ledelse
Tlf: +45 28 99 86 13
Mail: mail@bgbeton.dk

3.    HVILKE PERSONOPLYSNINGER VI INDSAMLER OG FORMÅLET

Vi behandler personoplysninger om dig i en række forskellige situationer. Læs nærmere om vores behandling i de forskellige situationer nedenfor.

3.1.    Besøgende på BG BETONS hjemmesider og brugere af BG BETONS onlinetjenester
Når du besøger BG BETONS hjemmesider (f.eks. www.bgbeton.dk) eller bruger vores andre onlinetjenester (på f.eks.  Facebook og Instagram), kan BG BETON behandle oplysninger om din IP-adresse samt informationer om din computer, enhed og browser.

Vi behandler også oplysninger om dit besøg (f.eks. oplysninger om den måde, du kommer ind på vores hjemmeside, hvordan du navigerer rundt på den, hvilke sider du besøger, indhold du kigger på, dine søgninger, reklamer du har set mv.). Disse personoplysninger indhentes igennem cookies, logfiler og øvrige teknologier (du kan læse mere om vores brug af cookies her www.bgbeton.dk/privatlivspolitik).

Vi behandler også personoplysninger, som du giver os i forbindelse med din brug af hjemmesiden eller vores onlinetjenester, f.eks. når du anvender vores online kontaktformular, herunder dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, CPR-nummer, samt øvrige oplysninger, du giver til os.

Vi bruger dine personoplysninger, for at vi kan gøre relevante produkter, leverancer, ydelser og services tilgængelige for dig og til at forbedre din oplevelse af vores hjemmesider og onlinetjenester samt de ydelser, vi tilbyder. Vi bruger også personoplysningerne til at vise dig indhold på vores og andres sider, baseret på dine aktiviteter og præferencer, og til at begrænse antallet af gange, du ser det samme indhold.

Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser i at gøre vores hjemmeside (og onlinetjenester) tilgængelige for dig (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f)) eller dit samtykke (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(a) og cookiebekendtgørelsen § 3).

Vi opbevarer personoplysninger, indsamlet i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside, i 6 måneder.

3.2.    Kunder hos BG BETON
Når du er kunde hos BG BETON, og køber via vores webshop, behandler BG BETON personoplysninger om dit navn, din adresse, e-mailadresse, dine køb, betalingsoplysninger, cpr-nummer og øvrige oplysninger, som du giver til os.

Vi behandler personoplysningerne med det formål at kunne opfylde aftalen med vores kunder i forhold til at levere ydelserne, fakturere, føre statistik og foretage kvalitetsstyring. Derudover bruges de til at opretholde vores kunderegistrer og yde generel service, markedsføring og salg over for vores kunder.

Vores grundlag for behandlingen er aftalen med dig (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1) (b)) eller vores legitime interesser i at administrere dine oplysninger som kunde hos os (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f)).

Vi opbevarer personoplysninger om vores kunder i 5 år.

3.3.    Modtagere af markedsføring
Når du modtager markedsføring, herunder nyhedsbreve fra BG BETON, behandler vi personoplysninger om navn, adresse, e-mailadresse og produktinteresse. Vi behandler også oplysninger om dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, din brug af den markedsføring, vi sender til dig (herunder om du f.eks. har åbnet en e-mail fra os, om e-mailen er læst, og hvilke links du har åbnet), samt oplysninger, som du i øvrigt giver til os.

Vi behandler dine personoplysninger med henblik på markedsføring af vores virksomhed og virksomhedens ydelser, oprettelse og administration af dig som abonnent på markedsføring. Vi bruger personoplysningerne om dine præferencer og din brug for at forstå den måde, hvorpå vores kunder tager imod vores markedsføring og for at forbedre markedsføringen over for dig og vores øvrige kunder fremadrettet.

Vi sender kun markedsføringsmateriale til dig på e-mail, sms eller via anden elektronisk kanal, når vi har indhentet dit samtykke hertil, når dette er påkrævet i henhold til markedsføringslovens regler.

Vi bruger også personoplysninger om dig til at vise dig indhold på vores og andres sider, baseret på dine aktiviteter og præferencer, og til at begrænse antallet af gange, du ser det samme indhold samt til måling af effektiviteten af vores indhold og markedsføring. Til brug herfor vil vi kunne uploade din e-mailadresse til annonceringsværktøjer hos f.eks. Google eller Facebook med henblik på fremsendelsen af målrettet markedsføring.

Vores grundlag for behandlingen er vores legitime interesser i at efterkomme dit ønske om at modtage markedsføring fra os, som du har givet samtykke til efter markedsføringsloven (databeskyttelses-forordningen artikel 6(1)(f)).

Vi opbevarer personoplysninger om modtagere af markedsføring i 12 måneder.

3.4.    Samarbejdspartnere og/eller leverandører til BG BETON
Når du er samarbejdspartner eller leverandør til BG BETON eller er kontaktperson hos en samarbejdspartner/leverandør, behandler vi personoplysninger om navn, virksomhedsadresse, arbejdstelefonnummer, e-mailadresse samt offentligt tilgængelig information og øvrige oplysninger, som du giver til os.

Vi behandler personoplysningerne til brug for kontraktstyring samt for at modtage varer og tjenester fra vores leverandører og samarbejdspartnere, og hvor det er relevant for at opfylde aftaler med vores kunder.

Vores grundlag for behandlingen er aftalen med dig (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(b)) eller vores legitime interesser i at varetage relationen med dig/den virksomhed, du repræsenterer som samarbejdspartner/leverandør (databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(f)).

Vi opbevarer ovenstående oplysninger om samarbejdspartnere og/eller leverandører i 12 måneder.

4.    DELING AF DINE PERSONOPLYSNINGER MED ANDRE

BG BETON kan videregive dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores forretning.

BG BETON kan endvidere videregive dine personoplysninger til en offentlig myndighed i situationer, hvor vi konkret er forpligtiget til at videregive dine personoplysninger i medfør af lovgivning og underretningsforpligtigelser, som vi er underlagt. Vi forsøger at begrænse videregivelsen af data i personhenførbar form og dermed videregivelsen af oplysninger, som kan henføres til dig personligt.

BG BETON overlader desuden dine personoplysninger til databehandlere. Vores databehandlere behandler alene dine personoplysninger til vores formål og på vores instruks.

5.    OPBEVARING, DATAINTEGRITET OG SIKKERHED

Når dine personoplysninger ikke længere er nødvendige, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Det er vores politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre databeskyttelse for alle de personoplysninger, som vi behandler. Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af politikker og foranstaltninger.

6.    DINE RETTIGHEDER

Som registreret har du en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du kan – ubetinget og til enhver tid – trække ethvert samtykke tilbage. Det kan ske ved at sende en e-mail til os (se e-mailadresse ovenfor). Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke have nogen negativ indvirkning. Det kan dog betyde, at vi ikke fremover kan opfylde specifikke anmodninger fra dig. Tilbagekaldelse af dit samtykke vil ikke påvirke lovligheden af behandlingen på grundlag af samtykket, inden det trækkes tilbage. Desuden vil det ikke påvirke nogen behandling, der udføres på anden lovlig basis.

Du kan desuden – ubetinget og til enhver tid – gøre indsigelser gældende mod vores behandling, når den sker på baggrund af vores legitime interesse.

Dine rettigheder omfatter også følgende:

  • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.
  • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget og ufuldstændige personoplysninger fuldstændiggjort.
  • Ret til sletning (retten til at blive glemt): I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig inden det tidspunkt, hvor vi almindeligvis vil slette dine personoplysninger.
  • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle personoplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Ret til at gøre indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger – og altid, hvis behandlingen er med henblik på direkte markedsføring.
  • Ret til dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.
  • Ret til at indgive klage: Du kan til enhver tid indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Se mere på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.
7.    OPDATERING AF VORES PRIVATLIVSPOLITIK

Fra tid til anden vil det være nødvendigt for os at opdatere denne privatlivspolitik. Vi gennemgår regelmæssigt vores privatlivspolitik for at sikre, at den er opdateret, retvisende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principper for behandling af personoplysninger. Vi offentliggør nye versioner på vores hjemmeside.

 

Denne politik har versionsnr. 1.0 og er gældende fra den 1. januar 2023.