bg-slide-front-10
bg-slide-front-11
bg-slide-front-2
bg-slide-front-3
bg-slide-front-4
bg-slide-front-5
bg-slide-front-6
bg-slide-front-7
bg-slide-front-8
bg-slide-front-9

Produktorientering

Færdigblandet beton leveres i henhold til gældende betonstandard. Desuden leveres en række specialprodukter uden for standarden, men iht. BG Betons procedurer og specifikationer.

Alle produkter leveres iht. salgs- og leveringsbetingelserne.

Betonen fremstilles af naturmaterialer. Ved korrekt anvendelse har beton en lang levetid med begrænset behov for vedligeholdelse, hvorefter betonen kan genanvendes i det omfang, det skønnes fornuftigt. Beton er derfor et miljømæssigt, bæredygtigt produkt. Farveforskelle i udstøbt beton kan forekomme pga. variationer i delmaterialer, udførelse eller klimatiske forhold.

Karakteristisk trykstyrke
Betonens styrkeklasse, fck, cyl er udtryk for karakteristisk trykstyrke i MPa. Trykstyrke bestemmes på betoncylindere Ø 150/300 mm eller betonterning 150/150 mm ved 28 modenhedsdøgn. Styrkeklasse angives som f.eks. C20/25, hvor første tal (her 20) angiver cylindertrykstyrken og 25 angiver terningtrykstyrken.

Styrke
De nævnte grovbetoner sælges med betegnelse for styrke. Denne styrke er baseret på enkeltresultater og derfor ikke en karakteristisk værdi.

Kvalitetscertificering
BG Betons fabrikker er produktcertificeret iht. DS/EN 206:2013+A1:2016 & DS/EN 206 DK NA:2019